Tất cả sản phẩm

Tất cả sản phẩm

-32%
Cúc kim mỹ 6 bông

Cúc kim mỹ 6 bông

25.500₫ 37.500₫
Trà leo 6 bông

Trà leo 6 bông

15.500₫
-13%
Cụm hồng david 6 bông

Cụm hồng david 6 bông

65.500₫ 75.500₫
-29%
Mẫu đơn 3 bông lớn

Mẫu đơn 3 bông lớn

26.500₫ 37.500₫
-29%
Nhím biển roma 3 bông

Nhím biển roma 3 bông

17.500₫ 24.500₫
-27%
Đinh lăng 5 nhánh

Đinh lăng 5 nhánh

13.500₫ 18.500₫
-27%
Oliu nhật 5 nhánh

Oliu nhật 5 nhánh

16.500₫ 22.500₫
-39%
Mẫu đơn leto

Mẫu đơn leto

9.500₫ 15.500₫
-17%
Cúc manto 6 bông

Cúc manto 6 bông

24.500₫ 29.500₫
-20%
Thược dược mỹ 6 bông

Thược dược mỹ 6 bông

23.500₫ 29.500₫
-25%
Tiểu mẫu đơn 7 bông

Tiểu mẫu đơn 7 bông

21.500₫ 28.500₫
-28%
Cụm tú cầu 5 bông

Cụm tú cầu 5 bông

25.500₫ 35.500₫
-17%
Tiểu tú cầu 3 bông

Tiểu tú cầu 3 bông

29.500₫ 35.500₫
-27%
Lan tường thái 2 bông 1 nụ

Lan tường thái 2 bông 1 nụ

13.500₫ 18.500₫
-28%
Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

15.500₫ 21.500₫
-25%
Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

21.500₫ 28.500₫
-29%
Pha lê thanh lý (dùng 1 lần)

Pha lê thanh lý (dùng 1 lần)

250.000₫ 350.000₫
Hạt pha lê bát giác
-45%
Chân nến pha lê 9 tay

Chân nến pha lê 9 tay

1.950.000₫ 3.550.000₫
-34%
Trà tơ pháp 3 bông 2 nụ

Trà tơ pháp 3 bông 2 nụ

19.500₫ 29.500₫
-26%
San hô 3 nhánh

San hô 3 nhánh

14.500₫ 19.500₫
-27%
Thược dược nhí 2 bông 1 nụ
-28%
Lan phượng 15 bông 6 nụ

Lan phượng 15 bông 6 nụ

25.500₫ 35.500₫
Chân nến pha lê 5 tay
-24%
Pha lê giọt lệ

Pha lê giọt lệ

6.500₫ 8.500₫
-8%
Móc inox14mm

Móc inox14mm

350.000₫ 380.000₫
-22%
Anh đào

Anh đào

17.500₫ 22.500₫
-26%
Cành milan

Cành milan

11.500₫ 15.500₫
-31%
Cành sồi

Cành sồi

13.500₫ 19.500₫
-15%
Bồ đề 4 nhánh

Bồ đề 4 nhánh

11.500₫ 13.500₫
-36%
Đuôi chồn 3 bông

Đuôi chồn 3 bông

12.500₫ 19.500₫
-32%
Mẫu đơn phượng 10 bông

Mẫu đơn phượng 10 bông

19.500₫ 28.500₫
-17%
Lục bình pháp 2 bông

Lục bình pháp 2 bông

24.500₫ 29.500₫
-26%
Cúc roman 3 bông

Cúc roman 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-22%
San hô mỹ 3 nhánh

San hô mỹ 3 nhánh

14.500₫ 18.500₫
-31%
Cúc nhài 4 bông

Cúc nhài 4 bông

15.500₫ 22.500₫
-15%
Mẫu đơn gai 7 bông

Mẫu đơn gai 7 bông

11.500₫ 13.500₫
-36%
Đuôi hổ 3 bông

Đuôi hổ 3 bông

12.500₫ 19.500₫
-19%
Xỉ batu 3 nhánh

Xỉ batu 3 nhánh

12.500₫ 15.500₫
-17%
Phi yến nữ hoàng 2 bông

Phi yến nữ hoàng 2 bông

24.500₫ 29.500₫
-28%
Cúc pháp 6 bông

Cúc pháp 6 bông

25.500₫ 35.500₫
-32%
Thược dược nhí 7 bông

Thược dược nhí 7 bông

19.500₫ 28.500₫
-29%
Thược dược roman 4 bông 2 nụ
-33%
Thược dược philip 2 bông 1 nụ
-36%
Peony mỹ 3 bông

Peony mỹ 3 bông

14.500₫ 22.500₫
-24%
Cúc nhài 6 bông

Cúc nhài 6 bông

19.500₫ 25.500₫
-30%
Peony sarah 2 bông 1 nụ

Peony sarah 2 bông 1 nụ

9.500₫ 13.500₫
-30%
Hồng paris 2 bông 1 nụ

Hồng paris 2 bông 1 nụ

21.500₫ 30.500₫
-27%
Cỏ thông

Cỏ thông

16.500₫ 22.500₫
-30%
Dây hoa lan

Dây hoa lan

9.500₫ 13.500₫
-32%
Lá lan

Lá lan

8.500₫ 12.500₫
-31%
Táo 3d điểm nhánh

Táo 3d điểm nhánh

13.500₫ 19.500₫
-26%
Cỏ kim 3 nhánh

Cỏ kim 3 nhánh

11.500₫ 15.500₫
-35%
Sương mù 6 nhánh

Sương mù 6 nhánh

16.500₫ 25.500₫
-24%
Dương xỉ mỹ 3 nhánh

Dương xỉ mỹ 3 nhánh

9.500₫ 12.500₫
-19%
Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

12.500₫ 15.500₫
-32%
Dương xỉ thái 3 nhánh

Dương xỉ thái 3 nhánh

19.500₫ 28.500₫
-19%
Dương xỉ pháp 3 nhánh

Dương xỉ pháp 3 nhánh

12.500₫ 15.500₫
-19%
Dương xỉ dubai 4 nhánh

Dương xỉ dubai 4 nhánh

12.500₫ 15.500₫
-20%
Cỏ tiên nữ 5 nhánh

Cỏ tiên nữ 5 nhánh

31.500₫ 39.500₫
-42%
Lá cần tây 3 nhánh

Lá cần tây 3 nhánh

12.500₫ 21.500₫
-26%
Cành sâm 3 nhánh

Cành sâm 3 nhánh

11.500₫ 15.500₫
-21%
Chanh đốm

Chanh đốm

15.500₫ 19.500₫
-21%
Cành đỗ quyên 6 nhánh

Cành đỗ quyên 6 nhánh

15.500₫ 19.500₫
-21%
Táo hoàng đế 5 nhánh

Táo hoàng đế 5 nhánh

26.500₫ 33.500₫
-14%
Táo 3d 5 nhánh

Táo 3d 5 nhánh

24.500₫ 28.500₫
-21%
Táo 3d 3 nhánh

Táo 3d 3 nhánh

15.500₫ 19.500₫
-42%
Táo tai voi 5 nhánh

Táo tai voi 5 nhánh

16.500₫ 28.500₫
-15%
Táo cao su 3 nhánh

Táo cao su 3 nhánh

16.500₫ 19.500₫
-25%
Bạch đàn 6 nhánh

Bạch đàn 6 nhánh

26.500₫ 35.500₫
-31%
Thược dược pháp 2 bông

Thược dược pháp 2 bông

22.500₫ 32.500₫
-37%
Trà 2 bông 1 nụ

Trà 2 bông 1 nụ

8.500₫ 13.500₫
-31%
Trà Lộc 3 bông 3 nụ

Trà Lộc 3 bông 3 nụ

13.500₫ 19.500₫
-34%
Trà pháp 3 bông 3 nụ

Trà pháp 3 bông 3 nụ

19.500₫ 29.500₫
-34%
Trà pháp 3 bông

Trà pháp 3 bông

19.500₫ 29.500₫
-19%
Trà pháp 7 bông

Trà pháp 7 bông

12.500₫ 15.500₫
-26%
Trà mao lương 3 bông

Trà mao lương 3 bông

8.500₫ 11.500₫
-24%
Trà lộc 4 bông 2 nụ

Trà lộc 4 bông 2 nụ

12.500₫ 16.500₫
-32%
Trà ohara

Trà ohara

19.500₫ 28.500₫
-15%
Hồng ailen 3 bông 4 nụ

Hồng ailen 3 bông 4 nụ

11.500₫ 13.500₫
-15%
Hồng angel 4 bông 1 nụ

Hồng angel 4 bông 1 nụ

11.500₫ 13.500₫
-26%
Hồng baotou 4 bông 2 nụ

Hồng baotou 4 bông 2 nụ

11.500₫ 15.500₫
-22%
Hồng pháp 2 bông 3 nụ

Hồng pháp 2 bông 3 nụ

10.500₫ 13.500₫
-22%
Hồng rouge 2 bông 1 nụ

Hồng rouge 2 bông 1 nụ

10.500₫ 13.500₫
-26%
Hồng royal 3 bông

Hồng royal 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-21%
Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

22.500₫ 28.500₫
-19%
Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

12.500₫ 15.500₫
-28%
Mẫu đơn nhí 3 bông

Mẫu đơn nhí 3 bông

15.500₫ 21.500₫
-15%
Mẫu đơn nhí 5 bông

Mẫu đơn nhí 5 bông

11.500₫ 13.500₫
-25%
Mẫu đơn thái nhí 6 bông

Mẫu đơn thái nhí 6 bông

21.500₫ 28.500₫
-26%
Mao lương 4 bông

Mao lương 4 bông

11.500₫ 15.500₫
-24%
Mao lương 8 bông

Mao lương 8 bông

12.500₫ 16.500₫
-39%
Thược dược nữ hoàng 3 bông
-26%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-66%
Lan phi điệp 7 tai

Lan phi điệp 7 tai

15.500₫ 45.500₫
-24%
Nhím biển dubai

Nhím biển dubai

19.500₫ 25.500₫
-37%
Thảo đường

Thảo đường

22.500₫ 35.500₫
-64%
Tulip cao su

Tulip cao su

4.500₫ 12.500₫
-24%
Sen đại

Sen đại

19.500₫ 25.500₫
-38%
Peony pháp 2 bông 1 nụ

Peony pháp 2 bông 1 nụ

11.500₫ 18.500₫
-39%
Sâu bướm 3 nhánh

Sâu bướm 3 nhánh

9.500₫ 15.500₫
-61%
Cành lựu 4 quả

Cành lựu 4 quả

25.500₫ 65.500₫
-52%
Mắt ngọc 6 nhánh

Mắt ngọc 6 nhánh

7.500₫ 15.500₫
-42%
Hướng dương 3 bông

Hướng dương 3 bông

16.500₫ 28.500₫
-21%
Cầu gai 10 bông

Cầu gai 10 bông

15.500₫ 19.500₫
-15%
Thủy tiên 2 bông 1 nụ

Thủy tiên 2 bông 1 nụ

11.500₫ 13.500₫
-17%
Tú cầu đơn

Tú cầu đơn

24.500₫ 29.500₫
-39%
Cúc kim mỹ 3 bông

Cúc kim mỹ 3 bông

9.500₫ 15.500₫
-28%
Cúc pháo 6 bông

Cúc pháo 6 bông

25.500₫ 35.500₫
-26%
Cúc bỉ ngạn 3 bông

Cúc bỉ ngạn 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-19%
Cúc xù dubai 2 bông

Cúc xù dubai 2 bông

12.500₫ 15.500₫
-32%
Cúc xù 3 bông

Cúc xù 3 bông

19.500₫ 28.500₫
-19%
Cúc binh bông 3 bông

Cúc binh bông 3 bông

12.500₫ 15.500₫
-39%
Cúc binh bông đơn

Cúc binh bông đơn

9.500₫ 15.500₫
-29%
Cúc mốc 5 nhánh

Cúc mốc 5 nhánh

17.500₫ 24.500₫
-27%
Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

18.500₫ 25.500₫
-25%
Lan tường 3 bông 1 nụ

Lan tường 3 bông 1 nụ

21.500₫ 28.500₫
-26%
Lan hồ điệp cao su 9 tai

Lan hồ điệp cao su 9 tai

33.500₫ 45.500₫
-22%
Phi yến kép

Phi yến kép

17.500₫ 22.500₫
-21%
Phi yến đơn

Phi yến đơn

15.500₫ 19.500₫
Mao lương 7 bông
-25%
Mẫu đơn pháp 4 bông

Mẫu đơn pháp 4 bông

26.500₫ 35.500₫
-16%
Cụm hồng 9 bông

Cụm hồng 9 bông

40.500₫ 48.500₫
-31%
Mẫu đơn thái 3 bông

Mẫu đơn thái 3 bông

15.500₫ 22.500₫
-24%
Thược dược Dubai 3 bông

Thược dược Dubai 3 bông

22.500₫ 29.500₫
-24%
Cúc pháo 5 bông

Cúc pháo 5 bông

19.500₫ 25.500₫
-36%
Thược dược mỹ 3 bông

Thược dược mỹ 3 bông

14.500₫ 22.500₫
-34%
Thược dược pháp 2 bông 1 nụ
-38%
Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

11.500₫ 18.500₫
-32%
Trà leo 7 bông

Trà leo 7 bông

19.500₫ 28.500₫

Quy định đổi trả

Hỗ trợ đổi sản phẩm trong vòng 03 ngày trên toàn hệ thông

Khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết của Halos Flosrist anh chị em làm sự kiện, cưới mặc định Giá sale, Giá sỉ bất kể số lượng

Nhận tin khuyễn mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ Halos Florist