HOA LỤA

HOA LỤA

-27%
Tú cầu đơn bông 32cm

Tú cầu đơn bông 32cm

69.500₫ 95.500₫
-28%
Mắt ngọc 4 nhánh

Mắt ngọc 4 nhánh

30.500₫ 42.500₫
-28%
Cụm thược dược royal

Cụm thược dược royal

45.500₫ 63.500₫
-20%
Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

19.500₫ 24.500₫
-31%
Hồng thái 2 bông 1 nụ

Hồng thái 2 bông 1 nụ

17.500₫ 25.500₫
-24%
Thược dược canada

Thược dược canada

18.500₫ 24.500₫
-29%
Mẫu đơn thân xanh

Mẫu đơn thân xanh

19.500₫ 27.500₫
-20%
Baby

Baby

19.500₫ 24.500₫
-22%
Đào đông

Đào đông

46.500₫ 59.500₫
-27%
Trà 2 bông 1 nụ dòng cao cấp
-20%
thược dược pháp 3 bông

thược dược pháp 3 bông

20.500₫ 25.500₫
-30%
Bông trà đơn

Bông trà đơn

11.500₫ 16.500₫
-28%
Cành ecuador 3 bông 1 nụ

Cành ecuador 3 bông 1 nụ

65.500₫ 90.500₫
-28%
Hồng ecuador

Hồng ecuador

25.500₫ 35.500₫
-20%
Hồng paris nhí 3 bông 1 nụ

Hồng paris nhí 3 bông 1 nụ

19.500₫ 24.500₫
-21%
Tiểu tú cầu nhí 3 bông

Tiểu tú cầu nhí 3 bông

29.500₫ 37.500₫
-21%
Tiểu tú cầu 5 bông

Tiểu tú cầu 5 bông

41.500₫ 52.500₫
-23%
Thược dược royal 3 bông

Thược dược royal 3 bông

23.500₫ 30.500₫
-28%
Xoày nhí

Xoày nhí

25.500₫ 35.500₫
-18%
Ohara 3 bông 3 nụ

Ohara 3 bông 3 nụ

22.500₫ 27.500₫
-18%
Thược dược pháp 3 bông 2 nụ
-13%
Lan hồ điệp 3D 9 tai

Lan hồ điệp 3D 9 tai

39.500₫ 45.500₫
-29%
Cúc pháp 5 bông lớn

Cúc pháp 5 bông lớn

32.500₫ 45.500₫
-21%
Cành lựu 7 nhánh

Cành lựu 7 nhánh

59.500₫ 75.500₫
-20%
Cọ mỹ 3 lá

Cọ mỹ 3 lá

20.500₫ 25.500₫
-12%
Mẫu đơn dubai

Mẫu đơn dubai

22.500₫ 25.500₫
-29%
Cành hồng david 2 bông 1 nụ

Cành hồng david 2 bông 1 nụ

32.500₫ 45.500₫
-20%
Cúc hàn 5 bông 1 nụ

Cúc hàn 5 bông 1 nụ

20.500₫ 25.500₫
-24%
Mẫu đơn mỹ 4 bông

Mẫu đơn mỹ 4 bông

22.500₫ 29.500₫
-24%
Cúc kim mỹ 6 bông

Cúc kim mỹ 6 bông

28.500₫ 37.500₫
-13%
Cụm hồng david 6 bông

Cụm hồng david 6 bông

65.500₫ 75.500₫
-21%
Mẫu đơn 3 bông lớn

Mẫu đơn 3 bông lớn

29.500₫ 37.500₫
-20%
Nhím biển roma 3 bông

Nhím biển roma 3 bông

19.500₫ 24.500₫
-27%
Oliu nhật 5 nhánh

Oliu nhật 5 nhánh

16.500₫ 22.500₫
-39%
Mẫu đơn leto

Mẫu đơn leto

9.500₫ 15.500₫
-14%
Thược dược mỹ 6 bông

Thược dược mỹ 6 bông

25.500₫ 29.500₫
-25%
Tiểu mẫu đơn 7 bông

Tiểu mẫu đơn 7 bông

21.500₫ 28.500₫
-23%
Cụm tú cầu 5 bông

Cụm tú cầu 5 bông

43.500₫ 56.500₫
-8%
Tiểu tú cầu 3 bông

Tiểu tú cầu 3 bông

32.500₫ 35.500₫
-22%
Lan tường thái 2 bông 1 nụ

Lan tường thái 2 bông 1 nụ

14.500₫ 18.500₫
-14%
Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

24.500₫ 28.500₫
-27%
Trà tơ pháp 3 bông 2 nụ

Trà tơ pháp 3 bông 2 nụ

21.500₫ 29.500₫
San hô 3 nhánh

San hô 3 nhánh

19.500₫
-22%
Thược dược nhí 2 bông 1 nụ
-20%
Lan phượng 15 bông 6 nụ

Lan phượng 15 bông 6 nụ

28.500₫ 35.500₫
-13%
Anh đào

Anh đào

19.500₫ 22.500₫
-31%
Cành sồi

Cành sồi

13.500₫ 19.500₫
-15%
Bồ đề 4 nhánh

Bồ đề 4 nhánh

11.500₫ 13.500₫
-36%
Đuôi chồn 3 bông

Đuôi chồn 3 bông

12.500₫ 19.500₫
-32%
Mẫu đơn phượng 10 bông

Mẫu đơn phượng 10 bông

19.500₫ 28.500₫
-17%
Lục bình pháp 2 bông

Lục bình pháp 2 bông

24.500₫ 29.500₫
-26%
Cúc roman 3 bông

Cúc roman 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-22%
San hô mỹ 3 nhánh

San hô mỹ 3 nhánh

14.500₫ 18.500₫
-31%
Cúc nhài 4 bông

Cúc nhài 4 bông

15.500₫ 22.500₫
-20%
Mẫu đơn gai 7 bông

Mẫu đơn gai 7 bông

20.500₫ 25.500₫
-36%
Đuôi hổ 3 bông

Đuôi hổ 3 bông

12.500₫ 19.500₫
-21%
BẰNG LĂNG PHÁP 2 BÔNG

BẰNG LĂNG PHÁP 2 BÔNG

29.500₫ 37.500₫
-20%
Cúc pháp 6 bông

Cúc pháp 6 bông

28.500₫ 35.500₫
-25%
Thược dược nhí 7 bông

Thược dược nhí 7 bông

21.500₫ 28.500₫
-29%
Thược dược roman 4 bông 2 nụ
-25%
Thược dược philip 2 bông 1 nụ
-36%
Peony mỹ 3 bông

Peony mỹ 3 bông

14.500₫ 22.500₫
-16%
Cúc nhài 6 bông

Cúc nhài 6 bông

21.500₫ 25.500₫
-30%
Peony sarah 2 bông 1 nụ

Peony sarah 2 bông 1 nụ

9.500₫ 13.500₫
-23%
Hồng paris 2 bông 1 nụ

Hồng paris 2 bông 1 nụ

23.500₫ 30.500₫
-31%
Thược dược pháp 2 bông

Thược dược pháp 2 bông

22.500₫ 32.500₫
-30%
Trà 2 bông 1 nụ

Trà 2 bông 1 nụ

9.500₫ 13.500₫
-31%
Trà Lộc 3 bông 3 nụ

Trà Lộc 3 bông 3 nụ

13.500₫ 19.500₫
-30%
Trà pháp 3 bông 3 nụ

Trà pháp 3 bông 3 nụ

21.500₫ 30.500₫
-34%
Trà pháp 3 bông

Trà pháp 3 bông

19.500₫ 29.500₫
-19%
Trà pháp 7 bông

Trà pháp 7 bông

12.500₫ 15.500₫
-26%
Trà mao lương 3 bông

Trà mao lương 3 bông

8.500₫ 11.500₫
-24%
Trà lộc 4 bông 2 nụ

Trà lộc 4 bông 2 nụ

12.500₫ 16.500₫
-32%
Trà ohara

Trà ohara

19.500₫ 28.500₫
-15%
Hồng ailen 3 bông 4 nụ

Hồng ailen 3 bông 4 nụ

11.500₫ 13.500₫
-15%
Hồng angel 4 bông 1 nụ

Hồng angel 4 bông 1 nụ

11.500₫ 13.500₫
-29%
Hồng baotou 4 bông 2 nụ

Hồng baotou 4 bông 2 nụ

29.500₫ 41.500₫
-22%
Hồng pháp 2 bông 3 nụ

Hồng pháp 2 bông 3 nụ

10.500₫ 13.500₫
-28%
Hồng rouge 2 bông 1 nụ

Hồng rouge 2 bông 1 nụ

15.500₫ 21.500₫
-26%
Hồng royal 3 bông

Hồng royal 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-14%
Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

24.500₫ 28.500₫
-19%
Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

12.500₫ 15.500₫
-19%
Mẫu đơn nhí 3 bông

Mẫu đơn nhí 3 bông

17.500₫ 21.500₫
-18%
Mẫu đơn thái nhí 6 bông

Mẫu đơn thái nhí 6 bông

23.500₫ 28.500₫
-26%
Mao lương 4 bông

Mao lương 4 bông

11.500₫ 15.500₫
-24%
Mao lương 8 bông

Mao lương 8 bông

12.500₫ 16.500₫
-39%
Thược dược nữ hoàng 3 bông
-26%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-29%
Lan phi điệp 10 tai

Lan phi điệp 10 tai

39.500₫ 55.500₫
-16%
Nhím biển dubai

Nhím biển dubai

21.500₫ 25.500₫
-37%
Thảo đường

Thảo đường

22.500₫ 35.500₫
-64%
Tulip cao su

Tulip cao su

4.500₫ 12.500₫
-24%
Sen đại

Sen đại

19.500₫ 25.500₫
-38%
Peony pháp 2 bông 1 nụ

Peony pháp 2 bông 1 nụ

11.500₫ 18.500₫
-39%
Sâu bướm 3 nhánh

Sâu bướm 3 nhánh

9.500₫ 15.500₫
-61%
Cành lựu 4 quả

Cành lựu 4 quả

25.500₫ 65.500₫
-28%
Mắt ngọc 6 nhánh

Mắt ngọc 6 nhánh

38.500₫ 53.500₫
-42%
Hướng dương 3 bông

Hướng dương 3 bông

16.500₫ 28.500₫
-21%
Cầu gai 10 bông

Cầu gai 10 bông

15.500₫ 19.500₫
Thủy tiên 2 bông 1 nụ
-7%
Tú cầu đơn

Tú cầu đơn

27.500₫ 29.500₫
-39%
Cúc kim mỹ 3 bông

Cúc kim mỹ 3 bông

9.500₫ 15.500₫
-20%
Cúc pháo 6 bông

Cúc pháo 6 bông

28.500₫ 35.500₫
-26%
Cúc bỉ ngạn 3 bông

Cúc bỉ ngạn 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-13%
Cúc xù dubai 2 bông

Cúc xù dubai 2 bông

13.500₫ 15.500₫
-25%
Cúc xù 3 bông

Cúc xù 3 bông

21.500₫ 28.500₫
-13%
Cúc binh bông 3 bông

Cúc binh bông 3 bông

13.500₫ 15.500₫
-33%
Cúc binh bông đơn

Cúc binh bông đơn

10.400₫ 15.500₫
-20%
Cúc mốc 5 nhánh

Cúc mốc 5 nhánh

19.500₫ 24.500₫
-20%
Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

20.500₫ 25.500₫
-25%
Lan tường 3 bông 1 nụ

Lan tường 3 bông 1 nụ

21.500₫ 28.500₫
-18%
Lan hồ điệp cao su 9 tai

Lan hồ điệp cao su 9 tai

37.500₫ 45.500₫
-13%
Phi yến kép

Phi yến kép

19.500₫ 22.500₫
-10%
Phi yến đơn

Phi yến đơn

17.500₫ 19.500₫
Mao lương 7 bông
-27%
Mẫu đơn pháp 4 bông

Mẫu đơn pháp 4 bông

29.500₫ 40.500₫
-8%
Cụm hồng 9 bông

Cụm hồng 9 bông

44.500₫ 48.500₫
-22%
Mẫu đơn thái 3 bông

Mẫu đơn thái 3 bông

17.500₫ 22.500₫
-17%
Thược dược Dubai 3 bông

Thược dược Dubai 3 bông

24.500₫ 29.500₫
-16%
Cúc pháo 5 bông

Cúc pháo 5 bông

21.500₫ 25.500₫
-35%
Thược dược mỹ 3 bông

Thược dược mỹ 3 bông

16.500₫ 25.500₫
-27%
Thược dược pháp 2 bông 1 nụ
-27%
Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

13.500₫ 18.500₫
-32%
Trà leo 7 bông

Trà leo 7 bông

19.500₫ 28.500₫

Quy định đổi trả

Hỗ trợ đổi sản phẩm trong vòng 03 ngày trên toàn hệ thông

Khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết của Halos Flosrist anh chị em làm sự kiện, cưới mặc định Giá sale, Giá sỉ bất kể số lượng

Nhận tin khuyễn mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ Halos Florist